มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 23 พ.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ท่ายืนเข่า และการใช้อุปกรณ์” โดยคุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “จัดสวนเล็กๆ มุมบ้าน เติมธรรมชาติให้บ้านสวย” โดย คุณศิลปชัย สุขหนู นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ