มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 22 พ.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00-11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจกับพฤติกรรมลูกวัยรุ่น” โดย นพ.ทะฏะวัฏร พิลึกภควัตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.มหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “แกนทิชชู่แปลงร่าง” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ