มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 18 พ.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ฝึกท่านั่ง ผ่อนคลายท่ายืนเข่า” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “กระทงจากปลีกล้วย” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)


ย้อนกลับ