มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 15 พ.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดกล้ามเนื้อ การฝึกยืน” โดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ขนมกุหลาบจามุน” โดย คุณอภิรดี วานิชกร (ครูตุ่ม)


ย้อนกลับ