มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 11 พ.ย. 64

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านั่ง ฝึกท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)


ย้อนกลับ