มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 20 ก.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

เวลา 10.00 – 11.00 น. การนวดไทย “นวดแก้อาการตะคริว” โดย อ.นิทรา  ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

เวลา 14.00 – 15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ปังป๊อปธัญพืชคาราเมล” โดย คุณอภิรดี  วานิชกร (ครูตุ่ม)


ย้อนกลับ