มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 28 ต.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. กาวภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่งและท่าตั้งคลาน”
โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการโดย ทีม Music Inspires by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ


ย้อนกลับ