มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 26 ต.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “กรานวดหลังและขา”โดย คุณไพรสร พาลิชัน (ครูสร)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “นกน้อยไหมพรม” โดย คุณอภิรดี วานิชกร (ครูตุ่ม)


ย้อนกลับ