มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 18 ต.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่ง” โดย คุณสุกัญญา สมเกสร ผู้ปกครองแกนนำ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “กิ่งไม้แปลงร่าง” โดย คุณพนิดา มาสกุล เสถียรธรรมสถาน


ย้อนกลับ