มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 14 ต.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกท่านั่งและท่าตั้งคลาน” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “แกงเปรอะหน่อไม้” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ