มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 12 ต.ค. 64

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เลี้ยงลูก (เด็กพิการ) อย่างเข้าใจ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น” โดย นพ.ทฏะวัฎร์  พิลึกภควัต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.มหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีม MUSIC INSPIRES by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ


ย้อนกลับ