มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ :31 มี.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่ง และท่าตั้งคลาน” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ขวดพลาสติกแปลงร่าง” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ