มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 24 มี.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่งและท่ายืนเข่า” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีมMUSIC INSPIRES by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ


ย้อนกลับ