มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 17 มี.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

เวลา​ 10.00-11.00​ น.​ กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่าตั้งคลาน” โดย​ คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)​

เวลา 14.00-15.00​ น. สวนบำบัด “การพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ