มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 28 ก.พ. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00-11.00 น. บรรยาพิเศษในหัวข้อ​”ตัวฉันเป็นของฉัน” โดย คุณวรัญญา​ เต็มรัตน์​ (อ.ตั๊ก)​ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต​ มหาวิทยาลัยสงขลา​นครินทร์​ วิทยาเขตปัตตานี

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “เชือกใบไม้” โดย คุณอภิรดี​ วานิชกร​ (ครูตุ่ม)


ย้อนกลับ