มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 24 ก.พ. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “การนวดส่วนท้องและหลัง” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ