มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 17 ก.พ. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “การนวดสะบัก แขน และมือ” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “น้ำยาสระผมก้นครัว” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ