มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 15 ก.พ. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง” โดย คุณโชติกา​ บริสุทธิ์​ (ครูจุ๋ม)​

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “กระดาษหรรษา​” โดย คุณสุกัญญา​ สมเกษร แกนนำผู้ปกครองเด็กพิการนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ