มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 14 ก.พ. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00-11.00 น. กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีม Music Inspired by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

เวลา 14.00-15.00 น. กายภาพบำบัด “การยืดกล้ามเนื้อและท่าตั้งคลาน” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)


ย้อนกลับ