มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 10 ก.พ. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “นวดคอคอ และบ่า” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ขยี้สีธรรมชาติ” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ