มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 8 ก.พ. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่ายืนเข่า และท่ายืน” โดย คุณไพรสร พาลิชัน (ครูสร)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีม Music Inspired by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ


ย้อนกลับ