มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 1 ก.พ. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่านั่ง และผ่อนคลายท่ายืนเข่า” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง” โดย คุณอัญชลี มโนสวัสดิ์ แกนนำผู้ปกครองชมรมผู้ปกครองคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ