มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 31 ม.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่ง และฝึกท่ายืน” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “กระถางต้นไม้รีไซเคิล” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)


ย้อนกลับ