มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 25 ม.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “แกงเลียงหัวปลี” โดย คุณชวนพิศ อ่อนสูง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญานครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ