มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 24 ม.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “การนวดถนอมสายตา” โดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ผักสวนครัว หลังบ้าน” โดย อ.ประสิทธิ์ ชำนาญกิจ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย


ย้อนกลับ