มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 13 ม.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ท่ายืดกล้ามเนื้อ และท่าตั้งคลาน” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “โมบายสีสันจากธรรมชาติ” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ