มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ :30 ธ.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “ผ่อนคลายทั้งตัว” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ซูชิข้าวกล้องและไรซ์เบอร์รี” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ