มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 27 ธ.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ท่านั่ง และท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ่ม)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การจัดดอกไม้ แบบอิเคบานะ” โดย คุณพนิดา มาสกุล (แม่กุ้ง) เสถียรธรรมสถาน


ย้อนกลับ