มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 23 ธ.ค. 64

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “การนวดท้อง”โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การ์ดปีใหม่ส่งสุข” โดย คุณสุจินดา  ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ