มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 21 ธ.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลาย ท่ายืนเข่า” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ขนมน้ำดอกไม้” โดย คุณพรทิพย์ แท่นทอง นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส


ย้อนกลับ