มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 13 ธ.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00-11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการจัดท่าและวิธีการใช้มือนวดเด็กพิการ” โดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)


เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด ”ขนมกล้วยกล้วย” โดย คุณอภิรดี วานิชกร (ครูตุ่ม)


ย้อนกลับ