มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 28 ก.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

เวลา 10.00-11.00 น. “การเล่นกับลูกอย่างปลอดภัย” โดย คุณวัลภา พรหมฤทธิ์ (ข้าราชการบำนาญสาธารณสุข)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “เมี่ยงปลาทูเมนูอาหารสุขภาพ” โดย คุณอุสาห์ สุวรรณโชติ จิตอาสาชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ