มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 27 ก.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. วิชากายภาพ “ท่านั่งและท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “สวนบำบัดกับเด็กพิเศษ” โดย คุณพรทิพย์ บุญญพงศ์ (ผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดระยอง)


ย้อนกลับ