มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 16 ก.ย. 64

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. วิชาการนวดไทย “นวดส่วนคอ บ่า แขน และมือ”โดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ตำผลไม้” โดย คุณบัวเรียน  เทโพธิ์ (ผู้ช่วนครู)


ย้อนกลับ