มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 14 ก.ย. 64

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น.  การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การฝึกท่ายืนเข่า” โดย คุณราตรี  สุวรรณ์ (ครูราตรี)

 

เวลา 14.00-15.00 น. บรรยายพิเศษ “Listen to me…การสื่อสารสร้างสุขในครอบครัวช่วงโควิด 19” โดย อ.สุวรา แก้วนุ้ย ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 


ย้อนกลับ