มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 13 ก.ย. 64

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น.  “เทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการกับเด็กพิเศษ”โดย คุณอุบลรัตน์ นำนาผล (ครูอ้วน) กรรมการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ขิงดอง” คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)


ย้อนกลับ