มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 9 ก.ย. 64

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์เวลา 10.00 -11.00 น. นวดไทย “นวดสะบัก และหลัง”โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การชำพืช” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ