มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 7 ก.ย. 64

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่งและฝึกท่านั่ง”
โดย คุณไพรสร พาลิชัน(ครูสร)

 

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การทำกังหันลมจากเศษกระดาษ” โดย คุณราตรี  สุวรรณ์ (ครูราตรี)


ย้อนกลับ