มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 9 ส.ค. 64

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “การฝึกท่านั่งและท่าตั้งคลาน โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

เวลา 14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด   “ซุปเห็ด” โดย คุณอภิรดี วานิชกร (ครูตุ่ม)


ย้อนกลับ