มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 30 ส.ค. 64

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบ
ออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “นวดแก้อาการไมแกรน” โดย อาจารย์นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด    “กิมจิ” โดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

 


ย้อนกลับ