มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 19 ส.ค. 64

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่ง และฝึกท่านั่ง”
โดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด    “การจัดสวนในถาด”
โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ