มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูในรูปแบบออนไลน์ : 16 ส.ค. 64

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “การนวดน้ำมัน Ep.2 นวดบริเวณส่วนท้องและขา”
โดย อาจารย์นิทรา  ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด    “การทำสลัดโรล” โดย คุณภูรี รัตนจารีย์(พี่ภูรี) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.มะม่วงสองต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ