มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ : 2 ส.ค. 64

วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564ข อเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “การยืดกล้ามเนื้อในท่านั่ง และการใช้อุปกรณ์ ” โดย คุณโชติกา  บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

เวลา14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาบป่า (Forest Bathing)” โดย คุฯจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)


ย้อนกลับ