มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ : 29 ก.ค. 64

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง”โดย คุณสุภัค  พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู

เวลา14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด  “ศิลปะจากสีธรรมชาติ”  โดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู


ย้อนกลับ