มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ : 27 ก.ค. 64

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ  มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “การนวดแขน สะบัก และหลัง”โดย คุณโชติกา  บริสุทธิ์(ครูจุ๋ม)

 

เวลา14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด เล่าประสบการณ์ในหัวข้อ “สวนธรรมชาติกับเด็กพิการ”  โดย คุณไทยวัน  ชุมภูทอง ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดสกลนคร


ย้อนกลับ