มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ : 20 ก.ค. 64

กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดกล้ามเนื้อและท่านั่ง”โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

เวลา14.00-15.00น. ในกิจกรรมสวนบำบัด “การเพาะต้นอ่อน (Micro green)”  โดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

 


ย้อนกลับ