มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ :19 ก.ค. 64

กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564
เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย (การนวดน้ำมัน) โดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ(ครูทรา)

 เวลา14.00-15.00น. ในกิจกรรมสวนบำบัด “สร้างงานด้วยแป้งโดว์”  โดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)ย้อนกลับ