มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ : 15 ก.ค 64

กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) โดย คุณสมสมัย ใจห้าว (ผู้ช่วยครู) ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและ

เวลา14.00-15.00น. ในกิจกรรมสวนบำบัด “การจัดดอกไม้ใบเตย”  โดย คุณสุกัญญา สมเกสร (ผู้ช่วยครู) ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้อนกลับ