มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯในรูปแบบออนไลน์ : 20 ก.ค. 64

กิจกรรมฟื้นฟูฯในรูปแบบออนไลน์ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่ายืนเข่าและยืนเข่า”
โดย คุณไพรสร พาลิชัน (ครูสร) 

เวลา14.00-15.00น. ในกิจกรรมสวนบำบัด “การเพาะหน่อเหรียง”  โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)


ย้อนกลับ