มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯในรูปแบบออนไลน์ : 9 ธ.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “นวดศีรษะและใบหน้า” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด”ศิลปะจากเมล็ดพืช” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ